ความสำคัญของสื่อสิ่งพิมพ์

 นามบัตร สามารถสะท้อนความเป็นตัวคุณ ไม่ว่าจะส่วนบุคคลหรือภาพรวมองค์กร เป็นใบเบิกทางสู่ความสัมพันธ์อันดีในอนาคต และยังสามารถเป็นเครื่องมือทางการตลาดได้อีกด้วย เพราะถ้าคุณมีนามบัตรที่ดี จะสามารถสร้างความประทับใจให้แก่ผู้รับได้