3 ปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้ทองขึ้นลง

Posted by

เมื่อพูดถึงทองคำ ทองคำนั้นถือได้ว่าได้รับความนิยมอย่างสูงสุดในวงการเครื่องประดับทองคำและยังเป็นสินค้าที่มีความซับซ้อนของตัวมันเองมากที่สุด ที่สำคัญปัจจุบันนี้ทองเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลง ทำให้เกิดการเกร็งราคาทองมากยิ่งขึ้นและนี่เป็นเพียง 3 พื้นฐานขั้นต้นที่จะสามารถทำให้ทองขึ้นๆลงๆได้

1.Demand & Supply

สำหรับข้อแรกที่กล่าวถึง Demand & Supply นั้นเป็นเรื่องพื้นฐานที่สุดสำหรับสินค้าทุกชนิดบนโลกใบนี้ก็คือเรื่องของ Demand Supply นั่นเอง  ดังนั้นปริมาณความต้องการซื้อและขายจึงมีความสำคัญในการกำหนดราคาทองเหล่านั้นจะราคาต่ำหรือราคาสูง ยิ่งในช่วงเทศกาลราคาทองคำก็จะเพิ่มขึ้นตามปริมาณที่ต้องการใช้ในช่วงเหล่านั้น

2.เงินเฟ้อและเงินฝืด

ภาวะเงินเฟ้อเป็นการปรับระดับราคาสินค้าให้สูงยิ่งขึ้น เนื่องจากต้นทุนการผลิตจะสูง ส่วนเงินฝืดเป็นภาวะที่ระดับสินค้ามีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องและทองนั้นก็มีราคาที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในภาวะเงินเฟ้อและเงินฝืด

3.ดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ

ถือได้ว่าข้อนี้เป็นข้อสำคัญอีกหนึ่งข้อเลยก็ว่าได้เพราะราคาทองจะมีทิศทางที่ตรงกันข้ามและจะเป็นตัวกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท ดังนั้นหากค่าเงินบาทของไทยอ่อนลงเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ ก็จะทำให้ราคาทองคำในไทยดีดตัวที่สูงขึ้น

ปัจจัยพื้นฐานที่กล่าวมาข้างต้นจะส่งผลกระทบต่อราคาทองคำทั้งนี้เราต้องเข้าใจว่าสถานการณ์เป็นไปอย่างไร จะทำให้เราเข้าใจทิศทางการไหลของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นและในบางครั้งอาจจะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อราคาทองคำและระบบเชิงลบก็ได้ ฉะนั้นเราควรพิจารณาพื้นฐานๆอย่างรอบคอบ ติดตามราคาทองแบบทันใจได้ที่ ห้างทอง เอเอ เยาวราช

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *