3 ปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้ทองขึ้นลง

เมื่อพูดถึงทองคำ ทองคำนั้นถือได้ว่าได้รับความนิยมอย่างสูงสุดในวงการเครื่องประดับทองคำและยังเป็นสินค้าที่มีความซับซ้อนของตัวมันเองมากที่สุด ที่สำคัญปัจจุบันนี้ทองเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลง ทำให้เกิดการเกร็งราคาทองมากยิ่งขึ้นและนี่เป็นเพียง 3 พื้นฐานขั้นต้นที่จะสามารถทำให้ทองขึ้นๆลงๆได้ 1.Demand & Supply สำหรับข้อแรกที่กล่าวถึง Demand & Supply นั้นเป็นเรื่องพื้นฐานที่สุดสำหรับสินค้าทุกชนิดบนโลกใบนี้ก็คือเรื่องของ Demand Supply นั่นเอง  ดังนั้นปริมาณความต้องการซื้อและขายจึงมีความสำคัญในการกำหนดราคาทองเหล่านั้นจะราคาต่ำหรือราคาสูง ยิ่งในช่วงเทศกาลราคาทองคำก็จะเพิ่มขึ้นตามปริมาณที่ต้องการใช้ในช่วงเหล่านั้น 2.เงินเฟ้อและเงินฝืด